Kassakoneiden ryhma kst

Joka vuosi Euroopan aloille vapautuu vähintään kaksi tuhatta räjähdysvaaraa syttyviä aineita, pölyjä ja kaasuja, jotka mahdollistavat koneiden tuhoamisen, laitteiden ja rakennusten vahingoittumisen ja harvoin ihmishenkien menetyksen. Ensinnäkin se voi luoda räjähdysvaarallisen ilmapiirin, joka johtuu tilanteesta, jossa muodostuu, muodostetaan ja varastoidaan happea, syttyviä kaasuja, höyryjä tai pölyä. Suurin riski räjähdysvaaralliselle ilmapiirille on aina kemianteollisuudessa, säiliöissä, jalostamoissa, voimalaitoksissa, maalaamoissa, vedenkäsittelyasemissa ja merisatamissa sekä lentoasemilla.ATEX-direktiivi on perustettu vapaaehtoiseksi säännöksi Euroopan ryhmässä myytäville laitteille ja sitä käytetään paikassa, joka on alttiina räjähdysvaaralle. ATEX-direktiivin tasaisesta hankkimisesta lähtien kaikkien tällaisten laitteiden on oltava ATEX-sertifioituja ja niitä on tuettava asianmukaisella symbolilla. ATEX-direktiivissä 94/9 / EY edellytetään, että valmistajat toimittavat sähkölaitteita käytettäväksi räjähdysvaarallisessa ympäristössä vain asianmukaisella todistuksella. Toisaalta työntekijät kuuluvat ATEX-direktiivin 99/92 / EY soveltamisalaan, jossa täsmennetään vaatimukset räjähdysalttiiksi joutuneessa keskuksessa olevien henkilöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Itse ATEX 94/9 / EC -periaatetta sovelletaan laitteisiin, joiden sytytyslähde on, koska niiden tapauksessa on mahdollista sähköinen purkautuminen, hiljaisen sähkön syntyminen ja äärimmäiset lämpötilat. Vaikka ATEX-direktiivi on vakava asetus, tämän säännöksen noudattamisen edut voidaan korvata seuraavasti:

työtilojen turvallisuuden takaaminen tuotantolaitoksille, \ trajoittaa taloudellisia tappioita, jotka johtuvat alan mahdollisten rikkoutumisten tai pysähtymisten \ tEuroopan unionissa kaupallisiin hankintoihin tarvittavien lisävarusteiden laadun varmistaminen, \ tluottamus- ja terveyspalvelujen sekä vastuuhenkilöiden koordinointi.