Johtanut kasvukotelon valaistus

Paloturvajärjestelmän osana vastaanotettujen julkisten lohkojen LED-hätävalaisimien on täytettävä useita vaatimuksia, joiden sisältö sisältyy sekä asetuksiin että paloon ja valaistukseen liittyviin sääntöihin. Nämä säännöt määrittelevät työkalujen ja lisävarusteiden erityisparametrit ja esittävät evakuointimerkkien sijaintia koskevia kysymyksiä, jotka olisi otettava huomioon asianmukaisesti asennetussa hätävalaistuksen asennuksessa, mutta valitettavasti jopa insinöörit tekevät virheitä nykyaikana ja toistuvimpia virheitä valaistusjärjestelmän suunnittelussa Hätä-LED voidaan kutsua:

ei laskelmia hätävalaistuksen odotetusta voimakkuudesta evakuointireitillä,heijastuskertoimien tarpeeton hyväksyminen seinistä, lattiasta tai katosta, \ takkukirjan valaisimien tehokkuuden huomioon ottaminen, erityisesti invertterien valaisimien tehokkuus, \ tAinoiden hätäuloskäyntien ja erityisalueiden sekä palonsammutus- ja lääketieteellisten laitteiden takana ei ole asennettu hätävalaistusta,evakuointimerkkien valaisimien sijoittaminen asuntoihin, jotka ovat näkymättömiä tai peitettyjä tietyn esineen mainonnalla tai rakenteellisilla elementeillä,Valitsemalla laitteita, jotka eivät täytä totuus tai eivät ole käyttökelpoisia käytettäväksi erilaisissa olosuhteissa (esim., joissa ei ole parametri näyttö lataamalla tai purkamalla akku ja käyttö valaistus taajuusmuuttajien lämpötilassa alle viisi astetta rajatei täytetä vaatimusta, jonka mukaan jakelijan sähkökatkos aktivoi hätävalaistuksen sellaisessa muodossa, että se ei aiheuta akun tyhjentymistä kokonaan,ei käytetä dynaamista hätä-LED-valaistusta huoneissa, joissa evakuointi voi näyttää monimutkaisemmalta,tietyn kohteen ja evakuointiolosuhteiden käytön huomioon ottaminen suunnitellussa hätävalaistuskonseptissa (esim. monitasoisen sairaalan evakuointi on vain hitaampaa kuin supermarketitason yhden kerroksen laitoksen evakuointi.

Jos suunnitelmaa ei hienosäätetä ja hätävalaistusjärjestelmää mukautetaan oikeaan asetukseen, sillä ei ole pelkästään hankkeen toimeksisaajaa, vaan ennen kaikkea potentiaalisia uhreja todellisen uhan tapauksessa. Hälytys-LED-valaistus aukosta on loppujen lopuksi helpompi evakuoida, eikä vivahteita saa laskea, koska ne voivat vaikuttaa pelastusoperaation tehokkuuteen. Erityinen evakuointireittijärjestelmä ja dynaaminen evakuointivalaisusjärjestelmä mahdollistavat evakuointitilan joustavan säätämisen evakuointilinjan olemassa olevaan palotilanteeseen (esim. Evakuointireitin savu tai portaiden tulipalo. Edellä mainittujen ratkaisujen ansiosta on mahdollista säätää evakuointia ja hätävalaistusolosuhteita tietyn laitoksen käyttötyyppiin.